top of page

STAMP - Kulturális korlenyomat gyerekszemmel 

A STAMP - Studio where The Art Meets Practice komplex program az itt élő

gyerekközösségek feltérképezése által intézményi és közösségi kapcsolatok kialakítását

készíti elő, amely bázisként szolgál a 2023-ra és azután tervezett események

megvalósításában. A stúdiómunka programtervezete Veszprém 7 kijelölt városrészének

(Dózsaváros/Bakonyalja/Újtelep/Belváros/Cholnoky/Egyetemváros/Egry-lakótelep) gyerekek

közössége általi megismerését, formálását, gazdagítását tűzte ki célul. A komplex pályázat 4

dimenzió programjainak segítségével kezdeményez párbeszédeket a városrészekben élő és a

városba érkező gyerekekkel és családjaikkal, ahol a kommunikáció alapját a design

tematikájú workshopokon és rendezvényeken való részvétel adja.

Célunk, hogy 5-15 éves fiatalokkal és családjaikkal az egyes városrészek épített és tárgyi

környezetéről közösen fogalmazzunk meg észrevételeket, terveket a design eszközrendszerén

keresztül. Hisszük, hogy Veszprém valóban a gyerekek városa is, ezért érdemes hasznosítani

és értékként megőrizni igényeiket, ötleteiket a jövő számára. A FEDEZD FEL! feltárja,

hogyan látják és élik meg a gyerekek Veszprém városát. A FORMÁLD! időszaka alatt kreatív

eszközrendszerrel segítjük a gyerekeket, családjaikat  és az iskolákat a városhoz kapcsolódó

ötleteik megfogalmazásában. A KÉPZELD EL! folyamatában dizájn tematikájú

foglalkozások nagyobb installációk tervezését segíti. A MUTASD MEG! szakasz biztosítja, a

tervek megvalósításának időszaka és eredményeinket egy nagyszabású zárórendezvényen

bemutassuk, összegezzük.

Az egyes mérföldköveken belüli programcsomagokat négy különböző dimenzióban

csoportosítottuk. Az 1. DIMENZIÓ (1D) tartoznak azok a projektnapok, amely helyszínei és

báziscsoportja az együttműködő oktatási intézmények. A 2. DIMENZÓ (2D) a városban

tartott foglalkozások, önkéntes programok és családi rendezvények, ahol önálló, csatlakozási

lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek. A 3. DIMENZIÓ (3D) során a vizuális kultúra

oktatásával foglalkozó pedagógusokat, szakembereket kívánjuk bevonni a közös munkába. A

4. DIMENZÓ (4D) tartalmazza azokat a közösségi alkotóműhelyeket, amelyek végterméke

egy-egy maradandó termék (napló-, térkép-, és mesekönyv, köztéri közösségi társasjáték).

bottom of page