top of page
19693521_1444893178889933_46179484247427

A DEMO egy olyan gyermekfoglalkoztató program, ahol egy káros szenvedélyektől mentes életmódot folytató designer csapat, egyetemi hallgatók, oktatók és végzett tervezőművészek dolgoznak együtt a tervezés, a kétkezi alkotás és a design területe iránt érdeklődő gyerekekkel. A tényleges fizikai jelenlétet igénylő kétkezi alkotó munkával, az idő hasznos eltöltésével egy kreatív légkörben zajló tevékenység hatására történik meg a csel, ami a gyerekeket valós közösségekbe helyezi vissza, társaik felé fordítja, észrevétlen csökkentve az elektronikus eszközök öncélú használatát és a virtuális közösségi felületeken történő túlzott jelenlétet.

Az aktív részvétel fejleszti az egyéni és közös gondolkodást, a kommunikációs és kooperatív készségeket. Az alkotás öröme, a közösen elkészített munkák sikerélménye mind hozzájárulnak a gyerekek érzelmi stabilitásának kialakulásához, a csoportban történő aktív jelenléttel, a közben fejlődő önismerettel, társaik, környezetük jobb megismerésével, érzelmeik tudatosabb kezelésével biztosabban helyezik el magukat egy közösségben.

19621203_1440475499331701_54548776010914

Workshopjaink, foglalkozásvezetőink szakmai képesítései alapján az alábbi szakterületeket érintik: építészet, formatervezés, textil és divattervezés, fotó, animáció, grafika, kisfilm, kerámia és ékszertervezés témakörökben tanítási, nevelési valamint rehabilitációs betegségmegelőző (prevenciós) célzattal, emellett az egészséges életmódot népszerűsítő tevékenységével bűnmegelőző, szenvedélybetegség-preventív tevékenységet folytat. Hátrányos helyzetűeket, sérülteket, fogyatékkal élőket von be képzéseibe, képességeiket fejleszti, ezáltal társadalmi integrációjukat, és foglalkoztatottságukat segíti elő. Az egyesület kulturális, művészeti tevékenységet folytat, általános és középfokú oktatási intézményekkel tart kapcsolatot és működik együtt, tanórán kívüli oktatás kereteinek szélesítésére; gyerektáboroztatást végez (művészeti-, alkotó-, sport- és szabadidős táborok); évközi foglalkozásokat tart; partnerintézmények együttműködésével tehetséggondozást folytat.

bottom of page