top of page

Célunk a vizuális és tárgyi-, valamint az épített környezeti kultúrának ismereteivel egy játékos, de tényleges cselekvésre ösztönző tevékenységbe bevonni a gyerekeket. A foglalkozásokon lehetőséget biztosítunk a gyerekek számára, hogy művészeti és kreatív képességeiket felfedezzék és fejlesszék, ezáltal önmagukat is jobban megismerjék. Az aktív részvétel fejleszti az egyéni és közös gondolkodást, a kommunikációs és kooperatív készségeket, a közösen elért sikerek pedig az identitástudat és az érzelmi stabilitás kialakulásához segíthetnek hozzá.

bottom of page