top of page
header
VEB2023-logo_verzio01_en_vektoros_feher_alapon.png

DEMO EGYESÜLET

DSC_2149.jpg

Célunk a vizuális és tárgyi-, valamint az épített környezeti kultúrának ismereteivel egy játékos, de tényleges cselekvésre ösztönző tevékenységbe bevonni a gyerekeket. A foglalkozásokon lehetőséget biztosítunk a gyerekek számára, hogy művészeti és kreatív képességeiket felfedezzék és fejlesszék, ezáltal önmagukat is jobban megismerjék. Az aktív részvétel fejleszti az egyéni és közös gondolkodást, a kommunikációs és kooperatív készségeket, a közösen elért sikerek pedig az identitástudat és az érzelmi stabilitás kialakulásához segíthetnek hozzá.

A DEMO egy olyan gyermekfoglalkoztató program, ahol egy káros szenvedélyektől mentes életmódot folytató designer csapat, egyetemi hallgatók, oktatók és végzett tervezőművészek dolgoznak együtt a tervezés, a kétkezi alkotás és a design területe iránt érdeklődő gyerekekkel. A tényleges fizikai jelenlétet igénylő kétkezi alkotó munkával, az idő hasznos eltöltésével egy kreatív légkörben zajló tevékenység hatására történik meg a csel, ami a gyerekeket valós közösségekbe helyezi vissza, társaik felé fordítja, észrevétlen csökkentve az elektronikus eszközök öncélú használatát és a virtuális közösségi felületeken történő túlzott jelenlétet.

Copy of 19693521_1444893178889933_4617948424742726975_o.jpg

Az aktív részvétel fejleszti az egyéni és közös gondolkodást, a kommunikációs és kooperatív készségeket. Az alkotás öröme, a közösen elkészített munkák sikerélménye mind hozzájárulnak a gyerekek érzelmi stabilitásának kialakulásához, a csoportban történő aktív jelenléttel, a közben fejlődő önismerettel, társaik, környezetük jobb megismerésével, érzelmeik tudatosabb kezelésével biztosabban helyezik el magukat egy közösségben.

Workshopjaink, foglalkozásvezetőink szakmai képesítései alapján az alábbi szakterületeket érintik: építészet, formatervezés, textil és divattervezés, fotó, animáció, grafika, kisfilm, kerámia és ékszertervezés témakörökben tanítási, nevelési valamint rehabilitációs betegségmegelőző (prevenciós) célzattal, emellett az egészséges életmódot népszerűsítő tevékenységével bűnmegelőző, szenvedélybetegség-preventív tevékenységet folytat. Hátrányos helyzetűeket, sérülteket, fogyatékkal élőket von be képzéseibe, képességeiket fejleszti, ezáltal társadalmi integrációjukat, és foglalkoztatottságukat segíti elő. 

Az egyesület kulturális, művészeti tevékenységet folytat, általános és középfokú oktatási intézményekkel tart kapcsolatot és működik együtt, tanórán kívüli oktatás kereteinek szélesítésére; gyerektáboroztatást végez (művészeti-, alkotó-, sport- és szabadidős táborok); évközi foglalkozásokat tart; partnerintézmények együttműködésével tehetséggondozást folytat.

Kontakt

bottom of page